สถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่บ้านกรูดบนเขาธงชัย ที่เชิงเขาจะมีพระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เริ่มดำเนินการสร้างเมื่อพ.ศ.2525 และนำพระรูมาประดิษฐานไว้เมื่อปีพ.ศ.2531 ตั้งอยู่บนเขาด้านล่างถัดจากพระพุทธกิติสิริชัย เป็นที่สักการะ เพราะถือว่าเป็นบิดาแห่งกองทัพเรือ และเป็นที่นับถือของประชาชนทั่วไป มีที่จุดประทัดถวายแด่กรมหลวงฯเพื่อขอพร มีเรื่องมหัศจรรย์ เกิดขึ้น เมื่อปีพ.ศ.2532 มีงูเหลือมยักษ์ขึ้นมาพันพระศอ เสมือนลางบอกเหตุว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้น และราวปลายปีนั้นเอง ก็เกิดพายุเกย์ขึ้น จนเป็นที่เล่าขานกันมานาน
         มีพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานองค์ใหญ่ ปางตรัสรู้ ลักษณะนั่งสมาธิบนดอกบัว หันพระพักตร์ออกทะเล สร้างถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มีลักษณะที่งดงามเป็นอย่างยิ่ง บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2536 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นองค์ประธานในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
         พระมหาธาตุเจดีย์ หรือ เจดีย์เก้ายอด สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกครองราชครบรอบ 50 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ออกแบบโดย ม.ร.ว.มิตรา เกษมศรี โดยมี นายสวัสดิ์ โชติพานิช เป็นประธานกรรมการก่อสร้างโดยใช้งบประมาณ 200 กว่าล้าน ในการก่อสร้างพระมหาเจดีย์นี้ งดงามมาก
 
©2007 Ruenthalay Resort เรือนทะเลรีสอร์ท หน้าแรกห้องพักสถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมพิเศษการเดินทาง ติดต่อ